Kada delim prezentaciju fontovi se menjaju ili se preklapaju

Kada delim prezentaciju fontovi se menjaju ili se preklapaju.

Fontovi se preklapaju u PowerPoint prezentaciji kada se dele na Webex sastanak.


Napomena:Akoje problem otkriven tokom sastanka, dokument se može deliti pomoću radne površine ili deljenog resursa aplikacije kao zaobilaznog rešenja.


Uzrok:
Do ovoga može doći ako PowerPoint datoteka sadrži prilagođeni font. Prilagođeni font će biti zamenjen standardnim fontom prilikom deljenog sastanka.

Rešenje:

Ako špil slajdova koristi prilagođeni font ili font preuzet sa Interneta, zamenite font standardnim koji je uključen u PowerPoint. (Primer: Calibri, Arial itd) Sačuvajte promene u dokumentu, a zatim ponovo delite dokument.

Ako problem potraje, obratite se Tehničkoj podršci za Webex.

 

Da li je ovaj članak bio koristan?