Možnost Znovu přiřadit záznamy NBR je šedá v administraci pracoviště

Možnost Znovu přiřadit záznamy NBR je v administraci pracoviště šedá.

Nemohu vybrat možnost Znovu přiřadit záznamy NBR v profilu hostitelského účtu uživatele.

Možnost opětovného přiřazení není k dispozici pro síťové záznamy v hostitelském účtu.

Řešení:

Pouze administrátoři webu

Deaktivace automatického nahrávání pro jednu nebo více služeb Webex:

Poznámka:Tato akce zakáže automatické síťové nahrávání pro VŠECHNY HOSTITELE NA WEBU pro vybranou službu Webex.

  1. Přihlaste se na stránku správy webu Webex. (Příklad:SITENAME.Webex.com/admin.php)
  2. Klikněte na Konfigurace.
  3. Klikněte na typ služby, pro kterou chcete zakázat automatické nahrávání (např. Webex Meeting, Webex Events, Webex Training)
    • Možná budete muset vybrat Možnosti po výběru služby.
  4. Zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky nahrávat všechny relace pomocí pole Síťové nahrávání.
  5. Přejděte na konec stránky a klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Po provedení těchto kroků budou moci administrátoři webu přeřadit záznamy z jednoho hostitelského účtu na jiný, viz: Správa nahrávek se správou webu Cisco Webex

Byl tento článek užitečný?