Opcija ponovnog dodeljivanja NBR snimanja je siva u administraciji lokacije

Opcija "Ponovo dodeli NBR snimke" je siva u administraciji lokacije.

Ne mogu da izaberem opciju ponovnog dodeljivanja NBR snimaka u profilu naloga domaćina korisnika.

Opcija ponovnog dodeljivanja nije dostupna za snimke zasnovane na mreži u nalogu domaćina.

Rešenje:

Samo administratori lokacije

Da biste onemogućili automatsko snimanje za jednu ili više Webex usluga:

Napomena: Ova radnja će onemogućiti automatsko snimanje zasnovano na mreži za SVE DOMAĆINE NA LOKACIJI za izabranu Webex uslugu.

  1. Prijavite se na stranicu "Administracija Webex lokacije". (Primer: SITENAME.Webex.com/admin.php)
  2. Kliknite na dugme Konfiguracija.
  3. Kliknite na tip usluge za koji želite da onemogućite automatsko snimanje (npr. Webex sastanci, Webex Događaji, Webex Obuka)
    • Možda će biti potrebno da izaberete opcije nakon izbora usluge.
  4. Opozovite izbor u polju Za automatsko snimanje svih sesija pomoću polja za snimanje zasnovano na mreži.
  5. Pomerite se na dno stranice, a zatim kliknite na dugme Ažuriraj.

Kada izvršite ove korake, administratori lokacije će moći ponovo da dodele snimke sa jednog naloga domaćina drugom, pogledajte: Upravljanje snimcima pomoću administracije Cisco Webex lokacije
Da li je ovaj članak bio koristan?