Opcja ponownego przypisywania nagrań NBR jest wyszarzone w administracji witryny

Opcja Ponownie przypisz nagrania NBR jest wyszarzone w obszarze Administracja witryny.

Nie mogę wybrać opcji Ponownie przypisać nagrania NBR w profilu konta hosta użytkownika.

Opcja ponownego przypisania nie jest dostępna dla nagrań sieciowych na koncie hosta.

Rozwiązanie:

Tylko administratorzy witryny

Aby wyłączyć automatyczne nagrywanie dla jednej lub więcej usługWebex:

Uwaga: Ta akcja wyłączy automatyczne nagrywanie sieciowe dla WSZYSTKICH HOSTÓW NA STRONIE dla wybranej usługiWebex.

  1. Zaloguj się na stronie Administracja witryną Webex. (Przykład: SITENAME.Webex.com/admin.php)
  2. Kliknij Konfiguracja.
  3. Kliknij typ usługi, dla którą chcesz wyłączyć automatyczne nagrywanie (np. WebexMeetings, Webex Events, WebexTraining)
    • Po wybraniu usługi może być konieczne wybranie opcji.
  4. Usuń zaznaczenie pola wyboru Automatycznie nagrywaj wszystkie sesje przy użyciu funkcji Nagrywanie sieciowe.
  5. Przewiń do dołu strony, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.

Po wykonaniu tych kroków administratorzy witryny będą mogli ponownie przypisywać nagrania z jednego konta hosta do drugiego, patrz: Zarządzanie nagraniami za pomocą Cisco Webex Site Administration

Czy ten artykuł był pomocny?