Jak mohu automaticky přijímat požadavky na dálkové ovládání?

Jak mohu automaticky přijímat žádosti o dálkové ovládání?

Jak mohu automaticky přijímat žádosti o řízení?

Jak automaticky umožním účastníkům vzdáleně ovládat sdílený software?


Řešení:

Pouze hostitel nebo prezentující

Při sdílení softwaru můžete automaticky udělit kontrolu nad softwarem účastníkovi, který o něj požádá. V takovém případě účastník, který požaduje vzdálené řízení, automaticky převezme kontrolu nad softwarem, který sdílíte. Když je zapnuté automatické dálkové ovládání, každý účastník může převzít kontrolu od kteréhokoli jiného účastníka tím, že požádá o dálkové ovládání.

Automatické ovládání sdíleného softwaru účastníky:

  1. Na ovládacím panelu schůzky vyberte tlačítko se šipkou dolů na tlačítku Přiřadit .

    Obrázek přidaný uživatelem
     
  2. V zobrazené nabídce zvolte Předat ovládání klávesnicí a myší > Automaticky přijímat všechny požadavky.

Jak zabránit tomu, aby účastníci mohli automaticky ovládat sdílený software:

  1. Na ovládacím panelu schůzky vyberte tlačítko se šipkou dolů na tlačítku Přiřadit .
  2. V nabídce, která se zobrazí, zvolte Předat ovládáníklávesnicí a myší. Pak vyberte Automaticky přijímat všechny požadavky , abyste odstranili zaškrtnutí a zrušili výběr.

Byl tento článek užitečný?