Kako da automatski prihvatim zahteve za daljinski upravljač?

Kako da automatski prihvatim zahteve za daljinski upravljač?

Kako da automatski prihvatim zahteve za kontrolu?

Kako da automatski dozvolim učesnicima da daljinski kontrolišu deljeni softver?


Rešenje:

Samo domaćin ili prezentator

Tokom deljenja softvera možete automatski da odobrite kontrolu nad softverom učesniku koji zatraži kontrolu. U tom slučaju, učesnik koji zahteva daljinsko upravljanje automatski preuzima kontrolu nad softverom koji delite. Dok je automatski daljinski upravljač uključen, svaki učesnik može da oduzme kontrolu bilo kom drugom učesniku zahtevajući daljinski upravljač.

Da biste učesnicima automatski dozvolili da kontrolišu deljeni softver:

  1. Na tabli "Kontrole sastanka" izaberite dugme sa strelicom nadole na dugmetu "Dodeli ".

    Slika koju je dodao korisnik
     
  2. U meniju koji će se pojaviti odaberite stavku "Dodaj tastaturu i kontrolu > automatski prihvati sve zahteve".

Da biste prestali da dozvoljavate učesnicima da automatski kontrolišu deljeni softver:

  1. Na tabli "Kontrole sastanka" izaberite dugme sa strelicom nadole na dugmetu "Dodeli ".
  2. U meniju koji će se pojaviti odaberite stavku " Tastatura za prolaz" i "Kontrola miša". Zatim izaberite opciju Automatski prihvati sve zahteve da biste uklonili potvrdni znak i otkazali izbor.

Da li je ovaj članak bio koristan?