Jak automatycznie akceptować żądania zdalnego sterowania?

Jak automatycznie akceptować prośby o zdalne sterowanie?

Jak automatycznie akceptować żądania kontroli?

Jak automatycznie zezwolić uczestnikom na zdalne sterowanie udostępnionym oprogramowaniem?


Rozwiązanie:

Tylko host lub prezenter

Podczas udostępniania oprogramowania można automatycznie przyznać kontrolę nad oprogramowaniem uczestnikowi, który zażąda kontroli. W takim przypadku uczestnik, który zażąda zdalnego sterowania, automatycznie przejmuje kontrolę nad udostępnianym oprogramowaniem. Gdy automatyczny pilot zdalnego sterowania jest włączony, każdy uczestnik może odebrać kontrolę każdemu innemu uczestnikowi, żądając zdalnego sterowania.

Aby automatycznie umożliwić uczestnikom kontrolowanie udostępnionego oprogramowania:

  1. W panelu Sterowanie spotkaniem wybierz przycisk strzałki w dół na przycisku Przypisz .

    Obraz dodany przez użytkownika
     
  2. W wyświetlonym menu wybierz polecenie Przekaż kontrolę za pomocą klawiatury i myszy > Automatycznie akceptuj wszystkie żądania.

Aby przestać zezwalać uczestnikom na automatyczne kontrolowanie udostępnionego oprogramowania:

  1. W panelu Sterowanie spotkaniem wybierz przycisk strzałki w dół na przycisku Przypisz .
  2. W wyświetlonym menu wybierz polecenie Przekaż kontrolęklawiatury i myszy. Następnie wybierz opcję Automatycznie akceptuj wszystkie żądania , aby usunąć znacznik wyboru i anulować zaznaczenie.

Czy ten artykuł był pomocny?