Co je Advanced Cisco Experience (ACE)?

Aby společnost Cisco vyhověla požadavkům uživatelů, kteří chtějí nejnovější a nejmodernější technologie, vytvořila síť Advanced Cisco Experience (ACE).

Co je Advanced Cisco Experience (ACE)?

Jaká je zkratka pro ACE?Řešení:

Aby společnost Cisco vyhověla požadavkům uživatelů, kteří chtějí nejnovější a nejmodernější technologie, vytvořila síť Advanced Cisco Experience (ACE). Síť ACE funguje odděleně od naší produkční sítě. Používáme ji k představení nových IT služeb a produktů skupině technologických specialistů před naazením v celé společnosti. Tyto služby zahrnují nově vydané verze produktů společnosti Cisco pro sjednocenou komunikaci, spolupráci, video a mobilitu. Tyto produkty naši zaměstnanci používají k tomu, aby mohli pracovat tak, jak chtějí, na různých zařízeních i místech, což zvyšuje produktivitu.

Samozřejmě, že vybudování a provoz samostatné sítě pro zavedení služeb není proveditelné pro všechny zákazníky společnosti Cisco. V rámci IT oddělení velkých podniků však může taková síť rozšířit laboratorní testování a poskytnout reálný obraz o využití nových produktů nebo služeb. Ve společnosti Cisco pravidelně získáváme mnoho cenných poznatků, které nám pomáhají zlepšovat plány nasazení a podpory produkčních služeb IT. Díky testování a zpětné vazbě získané ze sítě ACE a jejích uživatelů jsme schopni zavádět nové síťové služby rychleji a s menším rizikem poruch. Uživatelé pokročilých technologií získají rychlejší přístup k těmto technologiím, zatímco na uživatelé hotových produktů čeká lepší uživatelská zkušenost a spolehlivější služby.

Další podrobnosti naleznete zde: https://cisco.sharepoint.com/sites/ACEAdvancedCiscoExperience/

Byl tento článek užitečný?