Jak zahájit schůzku na videoplatformě Cisco Webex nebo se k ní připojit pomocí koncového bodu?

Jak mohu zahájit schůzku Cisco Webex Video Platform z koncového bodu nebo se k ní připojit?

Jak spustím schůzku Cisco Webex Video Platform ze služby Skype pro firmy (Lync)?

Jak spustím schůzku Cisco Webex Video Platform pomocí pilotního čísla?

Jak spustím schůzku Cisco Webex Video Platform z videokonferenčního zařízení?

Mám problémy se zahájením schůzky Cisco Webex Video Platform ze služby Skype pro firmy (Lync).

Ukončení podpory softwaru Cisco Webex Scheduler s rozšířením pro Google Chrome, Webex Scheduler pro Internet Explorer, integrace Webexu do IBM Lotus Notes, Skype pro firmy a IBM Sametime

K 31. prosinci 2020 oficiálně ukončíme podporu softwaru Cisco Webex Scheduler s rozšířením pro Google Chrome, Webex Scheduler pro Internet Explorer, integrace Webexu do IBM Lotus Notes, Skype pro firmy a IBM Sametime. Od 1. ledna 2021 již nebudou dostupné ke stažení. Uživatelé softwaru Cisco Webex Scheduler s rozšířením pro Google Chrome by měli přejít na novější verzi doplňku Cisco Webex pro G Suite.
­
Řešení:

Cisco Webex Video Platform 2.0

One Button to Push

Připojení k platformě Cisco Webex video Platform je ještě snazší.

 • V době zahájení schůzky klikněte na tlačítko Připojit se ke schůzce v dotykovém rozhraní koncového bodu:
Uživatelem přidaný obrázek
 
Možnost Připojit se ke schůzce vyžaduje následující:
 • Podporované koncové body: Zařízení Cisco pro místnosti s dotykovou obrazovkou
 • Minimální verze TMS: 15.2, TMSXE 5.2
 • Rezervace místnosti Telepresence se musí zobrazit v aplikaci Outlook jako zdroj místnosti.
 • TMSXE — Zařízení pro místnosti musí být správně nastaveno se schránkou Exchange. Toto zařízení a schránka musí být správně přiřazeny v TMSXE.

Správci pracoviště mohou nyní používat dvě nové proměnné (%MeetingNumberNS% a %PersonalRoomID%) v následujících e-mailových šablonách desktopové aplikace Webex:

    Pozvánka na probíhající schůzku_PR (desktopová aplikace Webex).
    Informace o schůzce pro účastníky MC (desktopová aplikace Webex).

Cisco Webex Video Platform 1.0 a novější

  Skype pro firmy (Lync)

  Podporovaná prostředí

  • Skype pro firmy (Lync) 2013
  • Office 365

  Cisco Webex Video Platform 1.0

  Skype pro firmy (Lync) 2013

  • Podporuje místní i cloudově registrovaný Skype pro firmy (Lync) 2013.
  • Podporuje interoperabilitu RDP pro obousměrné sdílení obsahu
  • Umožňuje uživatelům softwaru Lync zahájit schůzku jako hostitel a připojit se před hostitelem.

  Než začnete, získejte následující informace, které budete potřebovat pro vytočení specifické video adresy pro Skype pro firmy (Lync):

  • Devítimístné číslo schůzky
  • Název vašeho webu

  Poznámka: Informace najdete v e-mailovém potvrzení plánované schůzky nebo na stránce s informacemi o schůzce.

  Spuštění schůzky nebo připojení se k ní z aplikace Skype pro firmy (Lync):

  1. Otevřete aplikaci Skype pro firmy (Lync).
  2. Vytočte příslušnou video adresu a připojte se ke schůzce:
   • Pro naplánovanou schůzku: čísloschůzky.názevwebu@lync.Webex.com (například 123456789.example@lync.Webex.com)
   • Pro schůzku v osobné místnosti: uživatelskéjméno.názevwebu@lync.Webex.com (například acassidy.example@lync.Webex.com)
  3. Zadejte číselné heslo schůzky, pokud budete vyzváni.
  4. Spusťte videohovor.
  Zařízení pro videokonference

  Pokud jste naplánovali schůzku Webex nebo máte schůzku s lidmi v osobní místnosti, můžete ji zahájit pomocí videokonferenčního zařízení od poskytovatelů, jako jsou společnosti Cisco Systems a Polycom.

  Před zahájením plánované schůzky si připravte následující informace:

  • Adresa videa, známá také jako řetězec URI (Uniform Resource Identifier), ve formátu (čísloschůzky@názevwebu.webex.com)
  • Klíč hostitele

  Poznámka: Informace najdete v e-mailovém potvrzení plánované schůzky nebo na stránce s informacemi o schůzce.

  Zahájení schůzky nebo připojení ke schůzce z videokonferenčního zařízení:

  1. Otevřete virtuální klávesnici nebo si vezměte dálkové ovládání videokonferenčního zařízení.

   Příklady ze zařízení Cisco TelePresence:
   1. Klepněte na tlačítko Vytočit nebo Nový hovor — v závislosti na typu zařízení, které používáte.

    Zařízení osobní nebo pro místnosti:


    Imerzivní zařízení:


     
   2. Klepněte na tlačítko Klávesnice na klávesnici.

  2. Vytočte adresu videa.
  3. Spusťte hovor.
  4. Po vyzvání proveďte následující kroky:
  • Pokud jste hostitel, zadejte hostitelský klíč nebo hostitelský kód PIN a poté znak libry #, čímž zahájíte schůzku.
  • Pokud nejste hostitel, zadejte znak libry # a připojte se ke schůzce.

  Poté budete připojeni ke schůzce.


  Aplikace pro videokonference

  Pokud jste naplánovali schůzku Webex nebo máte schůzku s lidmi v osobní místnosti, můžete ji zahájit pomocí videokonferenční aplikace založené na standardech, jako je Cisco Jabber Video for TelePresence (dříve Movi) nebo Cisco Jabber.

  Před zahájením plánované schůzky si připravte následující informace:

  • Adresa videa, známá také jako řetězec URI (Uniform Resource Identifier), ve formátu (čísloschůzky@názevwebu.webex.com)
  • Klíč hostitele

  Poznámka: Informace najdete v e-mailovém potvrzení plánované schůzky nebo na stránce s informacemi o schůzce.

  Zahájení schůzky nebo připojení ke schůzce z videokonferenční aplikace:

  1. Otevřete svou videokonferenční aplikaci.
  2. Do příslušného vstupního pole zadejte adresu videa.
  3. V závislosti na označení použitém v aplikaci vyberte možnost Zahájit, Volat nebo příslušný ovládací prvek pro zahájení videohovoru nebo připojení k němu.
  4. Po vyzvání proveďte následující kroky:
  • Pokud jste hostitel, zadejte hostitelský klíč nebo hostitelský kód PIN a poté znak libry #, čímž zahájíte schůzku.
  • Pokud nejste hostitel, zadejte znak libry # a připojte se ke schůzce.

  Poté budete připojeni ke schůzce.

  Připojení pomocí pilotního čísla:

  Připojení ke schůzce z videokonferenčního zařízení nebo aplikace vyžaduje vytočení adresy videa, známé také jako řetězec URI (Uniform Resource Identifier). Některá zařízení však nemohou vytočit plnou adresu videa, jako je 123456789@example.Webex.com nebo joesmith@example.Webex.com. Toto omezení lze odstranit tak, že správce nastaví pilotní číslo pro celou organizaci — jednoduché číslo, které nahradí celou adresu videa.

  Před zahájením schůzky nebo připojením se k ní si připravte následující informace:

  • Pilotní číslo
  • Číslo schůzky
  • Kód PIN hostitele (pro schůzky v osobní místnosti) nebo klíč hostitele (pro plánované schůzky)

  Poznámka: V případě plánovaných schůzek najdete informace v e-mailovém potvrzení nebo na stránce s informacemi o schůzce. Schůzka v osobní místnosti: Informace najdete na stránce osobní místnosti nebo na stránce profilu Můj Webex. Obě stránky jsou dostupné po přihlášení k webu Webex.

  Připojení ke schůzce pomocí pilotního čísla:

  1. Spusťte videokonferenční zařízení nebo aplikaci.
  2. Zadejte pilotní číslo.
  3. Po vyzvání zadejte číslo schůzky.
  4. Po vyzvání proveďte následující kroky:
  • Pokud jste hostitel, zadejte hostitelský klíč nebo hostitelský kód PIN a poté znak libry #, čímž zahájíte schůzku.
  • Pokud nejste hostitel, zadejte znak libry # a připojte se ke schůzce.
  Poté budete připojeni ke schůzce.

  Poznámka: Pokud se jedná o schůzku v osobní místnosti a hostitel ještě nedorazil, budete čekat v lobby.

  Byl tento článek užitečný?

  Související články
  Související články šipka nahoru rozbalené