Naplánované schůzky zobrazují nesprávné časové pásmo při zobrazení v moderním zobrazení

Naplánované schůzky zobrazují nesprávné časové pásmo při zobrazení v moderním zobrazení.

Moderní zobrazení zobrazuje nesprávný čas schůzek naplánovaných v klasickém zobrazení.

Poznámka:

Vyřazení klasického zobrazení pro schůzky

Počínaje aktualizací ze září 2020 (40,9) budeme náš portál klasického zobrazení vyřazovat pro všechny funkce Webex Meetings.Zákazníci budou mít i nadále přístup k událostem Webex a funkcím školení Webex; již však nebudou mít přístup ke svým funkcím specifickým pro schůzky Webex prostřednictvím rozhraní klasického zobrazení.Podívejte se na podrobnosti o tom, co je podporováno v moderním zobrazení.

  • Počínaje Webex Business Suite (WBS) 39.6je moderní zobrazení výchozím zobrazením.Chcete-li přepnout z moderního na klasické zobrazení, klikněte na odkaz Klasické zobrazení v pravém horním rohu stránky.
  • Pokud je váš web v moderním zobrazení v systému WBS 39.5 a starším, klikněte na odkaz Klasické zobrazení v levém navigačním panelu.


V aplikaci Webex Business Suite (WBS) 39.5 jsou časová pásma v UTC + 01:00 v moderním zobrazení nesprávná.

Jedná se o známý problém.Webex Engineering pracuje na vyřešení tohoto problému v budoucí verzi.

Byl tento článek užitečný?