Naplánované schůzky zobrazují nesprávné časové pásmo při zobrazení v moderním zobrazení

Naplánované schůzky zobrazují nesprávné časové pásmo při zobrazení v moderním zobrazení.

Moderní zobrazení zobrazuje nesprávný čas schůzek naplánovaných v klasickém zobrazení.

Poznámka:

Klasické vyřazení zobrazení pro schůzky

Počínaje aktualizací ze září 2020(40.9)budeme odsuzovat náš portál Classic View pro všechny funkce schůzek Webex. Zákazníci budou mít i nadále přístup k funkcím webexových událostí a školení Webex; již však nebudou mít přístup ke svým funkcím specifickým pro schůzky Webex prostřednictvím rozhraní Classic View. Podrobnosti najdete v tématu Co je podporováno v moderním zobrazení.

  • Počínaje webex business suite (WBS) 39.6je výchozím zobrazením moderní zobrazení. Chcete-li přepnout z moderního na klasické zobrazení, klikněte na odkaz Klasické zobrazení v pravém horním rohu stránky.
  • Pokud je váš web v moderním zobrazení, klikněte na odkaz Klasické zobrazení v levém navigačním panelu pro WBS 39.5 a starší.


Ve Webex Business Suite (WBS) 39.5 jsou časová pásma v UTC + 01:00 v moderním zobrazení nesprávná.

Jedná se o známý problém. Webex Engineering pracuje na vyřešení tohoto problému v budoucí verzi.

Byl tento článek užitečný?