Zaplanowane spotkania pokazują nieprawidłową strefę czasową podczas wyświetlania w widoku nowoczesnym

Zaplanowane spotkania pokazują nieprawidłową strefę czasową podczas wyświetlania w nowoczesnym widoku.

W widoku nowoczesnym jest wyświetlany nieprawidłowy czas spotkań zaplanowanych w widoku klasycznym.

Uwaga:

Klasyczne wycofanie widoku dla spotkań

Począwszy od aktualizacji z września 2020 r. (40.9) będziemy wycwać nasz portal widoku klasycznego dla wszystkich funkcji spotkań Webex. Klienci będą nadal mieli dostęp do funkcji Webex Events i Webex Training; jednak nie będą już mogli uzyskać dostępu do swoich funkcji specyficznych dla Webex Meetings za pośrednictwem interfejsu Classic View. Zobacz szczegóły dotyczące tego, co jest obsługiwane w widokunowoczesnym.

  • Począwszy od Webex Business Suite (WBS) 39.6, widok Nowoczesny jest widokiem domyślnym. Aby przełączyć się z widoku nowoczesnego na klasyczny, kliknij link Widok klasyczny w prawym górnym rogu strony.
  • W przypadku systemu WBS 39.5 i starszych wersji, jeśli witryna znajduje się w widoku nowoczesnym, kliknij łącze Widok klasyczny na lewym pasku nawigacyjnym.


W pakiecie Webex Business Suite (WBS) 39.5 strefy czasowe w UTC + 01:00 są niepoprawne w nowoczesnym widoku.

Jest to znany problem. Webex Engineering pracuje nad rozwiązaniem tego problemu w przyszłej wersji.

Czy ten artykuł był pomocny?