Nedaří se mi odinstalovat Přehrávač Webex na Macu

Nedaří se mi odinstalovat Webex Player na Macu

Jaké jsou kroky k ručnímu odinstalování přehrávače NBR?

Odinstalujte síťový záznamový přehrávač.

Odinstalace přehrávače síťových nahrávek z Macu:

  1. Přejděte do složky Mac HD >Uživatelé > uživatelský účet > knihovně > složky Podpora aplikací a otevřete složku Webex.
  2. Otevřete složku s názvem 64_500a přetáhněte přehrávač síťových nahrávek do koše.
  3. Zavřete okno terminálu.
  4. Vyprázdněte odpadky.

Byl tento článek užitečný?