Jag kan inte avinstallera Webex-spelaren på min Mac

Jag kan inte avinstallera Webex-spelaren på min Mac

Vilka är stegen för att avinstallera NBR-spelaren manuellt?

Avinstallera den nätverksbaserad inspelaren.

Så här avinstallerar du nätverksinspelaren från din Mac:

  1. Gå till mappen Mac HD > Användare > Användarkonto > Bibliotek > Programstöd och öppna Webex-mappen.
  2. Öppna mappen med namnet 64_500och dra sedan nätverksinspelningsspelaren till papperskorgen.
  3. Stäng fönstret terminal.
  4. Töm papperskorgen.

Var den här artikeln användbar?