Ne mogu deinstalirati Webex Player na macu

Ne mogu deinstalirati Webex Player na macu

Koji su koraci za ručnu deinstalaciju NBR playera?

Deinstalirajte mrežni uređaj za snimanje.

Da biste deinstalirali program za snimanje mreže s Maca:

  1. Otvorite Mac HD > Korisnici > korisnički račun > biblioteka > mapa Podrška za aplikacije, a zatim otvorite mapu Webex .
  2. Otvorite mapu pod nazivom 64_500, a zatim povucite uređaj za snimanje mreže u smeće.
  3. Zatvorite prozor terminala.
  4. Ispraznite smeće.
Je li taj članak bio koristan?