Nije moguće deinstalirati Webex Player na macu

Ne mogu deinstalirati Webex Player na macu

Koji su koraci za ručnu deinstalaciju NBR reproduktora?

Deinstalirajte mrežni reproduktor snimaka.

Da biste deinstalirali mrežni uređaj za snimanje s Mac računala:

  1. Otvorite Mac HD > korisnici >biblioteku korisničkih računa > biblioteku > aplikacijsku podršku, a zatim otvorite mapu Webex.
  2. Otvorite mapu pod nazivom 64_500, a zatim povucite network recording player u smeće.
  3. Zatvorite prozor terminala.
  4. Ispraznite smeće.
Je li taj članak bio koristan?