Schůzka v osobní místnosti se po X minutách automaticky zamkne

Schůzka v osobní místnosti se po X minutách automaticky zamkne.

 

Vypnutí automatického zamykání:

  1. Na webu služby Webex přejděte na Předvolby > Moje osobní místnost.
  2. Zrušte zaškrtnutí políčka vedle možnosti Automatický zámek.
  3. Klikněte na možnost Uložit.
Poznámka: Pokud je zaškrtnuto políčko Automatický zámek, vstup lidem budete moci povolit jen v případě, že schůzku zahájíte z aplikace Webex Meetings, aplikace Webex nebo ze stolního zařízení nebo zařízení na správu místností, která jsou zaregistrovaná v cloudu Cisco Webex. V opačném případě nebudete moci lidem vstup povolit a budou zablokováni po celou schůzku.

 

Byl tento článek užitečný?