Moje osobiste spotkanie w pokoju jest automatycznie blokowane po X minutach

Moje osobiste spotkanie w pokoju jest automatycznie blokowane po X minutach.

 

Aby wyłączyć automatyczną blokadę:

  1. W witrynie Webex w widoku klasycznym przejdź do mojej > preferencji webex > mój pokój osobistylub z widoku nowoczesnego przejdź do preferencji > mój pokój osobisty.
  2. Usuń zaznaczenie pola wyboru Obok opcji Blokada automatyczna.
  3. Kliknij opcję Zapisz.
Uwaga: Po zaznaczeniu opcji automatycznego blokowania będziesz mógł przyjmować osoby tylko wtedy, gdy rozpoczniesz spotkanie z aplikacji Webex Meetings, z aplikacji Webex, z zarejestrowanego w chmurze pokoju lub urządzenia biurkowego Cisco Webex. W przeciwnym razie nie będziesz mógł przyjmować ludzi i będą oni wykluczeni przez cały czas trwania spotkania.

 

Czy ten artykuł był pomocny?