Möten i mitt personliga rum spärras automatiskt efter X minuter

Möten i mitt personliga rum låses automatiskt efter X minuter.

 

Så här stänger du av automatisk låsning:

  1. På din Webex-webbplats går du till Inställningar > Mitt personliga rum.
  2. Avmarkera kryssrutan bredvid Automatisk låsning.
  3. Klicka på Spara.
Obs! Om alternativet för automatisk låsning har markerats kan du bara släppa in personer om du startar mötet från Webex Meetings-appen, från Webex-appen eller från ett rum eller en skrivbordsenhet i Cisco Webex som har registrerats i molnet. I annat fall kan du inte släppa in personer och de blir utelåsta under hela mötet.

 

Var den här artikeln användbar?