פגישת החדר האישי שלי ננעלת באופן אוטומטי לאחר X דקות

פגישת החדר האישי שלי ננעלת באופן אוטומטי לאחר X דקות.

 

כדי לבטל את הנעילה האוטומטית:

  1. באתר Webex שלך בתצוגה קלאסית, עבור אל העדפות > Webex שלי > את החדרהאישי שלי, או מתצוגה מודרנית, עבור אל העדפות > החדרהאישי שלי.
  2. בטל את סימון התיבה לצד נעילה אוטומטית.
  3. לחץ על שמור.
הערה: כשאפשרות הנעילה האוטומטית מסומנת, תוכל להכניס אנשים רק אם תתחיל את הפגישה מתוך היישום Webex Meetings, מיישום Webex או מתוך חדר או מכשיר שולחני רשום בענן Cisco Webex. אחרת, לא תוכל להכניס אנשים והם יינעלו מחוץ לפגישה כולה.

 

האם המאמר הזה הועיל לך?