Možnost registrace je při plánování schůzky z Outlooku pomocí nástrojů produktivity zašedlé.

Možnost registrace je při naplánování schůzky z Outlooku pomocí nástrojů produktivity zašedlé.

Karta Registrace je při plánování schůzky Webex zakázána pomocí desktopové aplikace Cisco Webex Meetings.

Při plánování schůzky v Outlooku pomocí nástrojů produktivity je možnost registrace zakázána:


Účastníci obdrží e-mail, aby se připojili ke schůzce, místo odkazu na registraci ke schůzce.

Řešení:

Chcete-li mít pro schůzku povolenou registraci, naplánujte schůzku pomocí rozšířeného plánovače na webu Webex.

Viz článek: Naplánování schůzky Cisco Webex v moderním zobrazení

Byl tento článek užitečný?