Opcja rejestracji jest wyszarzone podczas planowania spotkania z programu Outlook przy użyciu narzędzi zwiększających produktywność

Opcja rejestracji jest wyszarzone podczas planowania spotkania w programie Outlook przy użyciu narzędzi zwiększających produktywność.

Karta Rejestracja jest wyłączona podczas planowania spotkania Webex przy użyciu aplikacji Cisco Webex Meetings Desktop App.

Podczas planowania spotkania w programie Outlook przy użyciu narzędzi zwiększających produktywność opcja rejestracji jest wyłączona:


Uczestnicy otrzymają wiadomość e-mail z dołączeniem do spotkania zamiast linku do zarejestrowania się na spotkanie.

Rozwiązanie:

Aby włączyć rejestrację spotkania, należy użyć harmonogramu zaawansowanego w witrynie Webex w celu zaplanowania spotkania.

Zobacz artykuł: Planowanie spotkania Cisco Webex w widoku nowoczesnym

Czy ten artykuł był pomocny?