Možnost citovat zprávy s obsahem není na Webex for Government v současné době podporována.

Stále můžete citovat zprávy, které obsahují soubory, GIFy a obrázky. Obsah se však nezobrazí, ale uvidíte typ souboru, který byl sdílen v původní zprávě.


 

Můžete také vidět, kde byla citovaná zpráva původně zveřejněna. Pokud se v prostoru zobrazí citovaná zpráva, klikni nebo klepni na Přejít na zprávu a podívej se na původní zprávu v kontextu.

1

Klikněte na uvozovku napravo od zprávy, kterou chcete citovat.

Můžete citovat zprávy, které obsahují soubory, GIFy a obrázky. K dispozici je limit velikosti souboru 100 MB a můžete citovat zprávy, které obsahují až 10 souborů. Blokové citace mohou být také citovány, ale do konceptu zprávy můžete zahrnout pouze jednu citaci najednou.
2

Zadejte zprávu a kliknutím na tlačítko Enter odpovězte přímo na tento komentář.


 

Pokud začnete zprávu s citovaným obsahem, ale neodešlete ji hned, citovaný obsah se neuloží jako součást konceptu zprávy. Pokud také citujete zprávu, která má formátovaný text, formátování se nezobrazí v prostoru kompozice, ale se zobrazí, jakmile je zpráva odeslána.

1

Dlouze stiskněte zprávu, kterou chcete citovat, a ze zobrazeného seznamu vyberte možnost Citace.

Můžete citovat zprávy, které obsahují soubory, GIFy a obrázky. K dispozici je limit velikosti souboru 100 MB a můžete citovat zprávy, které obsahují až 10 souborů. Blokové citace mohou být také citovány, ale do konceptu zprávy můžete zahrnout pouze jednu citaci najednou.
2

Zadejte zprávu a klepněte na Odeslat pro přímou odpověď na tento komentář.

1

Klepněte na zprávu, kterou chcete citovat, přidržte ji a klepněte na možnost Citovat.

Můžete citovat zprávy, které obsahují soubory, GIFy a obrázky. K dispozici je limit velikosti souboru 100 MB a můžete citovat zprávy, které obsahují až 10 souborů. Blokové citace mohou být také citovány, ale do konceptu zprávy můžete zahrnout pouze jednu citaci najednou.
2

Zadejte zprávu a klepněte na Odeslat pro přímou odpověď na tento komentář.

1

Klikněte na pravou stranu zprávy, kterou chcete citovat.


 

Nemůžete citovat uvozovky (z Markdownu), soubory, GIFy nebo obrázky. Pokud začnete zprávu s citovaným obsahem, ale neodešlete ji hned, citovaný obsah se neuloží jako součást konceptu zprávy.

Pokud také citujete zprávu, která má formátovaný text, formátování se nezobrazí v prostoru kompozice, ale se zobrazí, jakmile je zpráva odeslána.

2

Zadejte zprávu a kliknutím na tlačítko Enter odpovězte přímo na tento komentář.