Alternativet att citera meddelanden med innehåll stöds för närvarande inte i Webex för myndigheter.

Du kan fortfarande citera meddelanden som innehåller filer, GIF-bilder och bilder. Innehållet kommer dock inte att visas, men du kommer att se filtypen som delades i det ursprungliga meddelandet.

1

Klicka Quote (Citera) till höger om det meddelande du vill citera.

Du kan citera meddelanden som innehåller filer, GIF-bilder och bilder. Det finns en storleksgräns på 100 MB, och du kan citera meddelanden som innehåller upp till 10 filer. Blockcitat kan också citeras, men du kan endast inkludera en citattecken åt gången i ditt meddelandeutkast.
2

Skriv ditt meddelande och klicka på Enter för att svara direkt på kommentaren.


 

Om du startar ett meddelande med citerat innehåll men inte skickar det direkt sparas inte det citerade innehållet som en del av meddelandet. Om du citerar ett meddelande som har formaterat text visas inte formateringen i rummets komposition men visas när meddelandet skickas.

1

Tryck länge på meddelandet som du vill citera och välj Citera från listan som visas.

Du kan citera meddelanden som innehåller filer, GIF-bilder och bilder. Det finns en storleksgräns på 100 MB, och du kan citera meddelanden som innehåller upp till 10 filer. Blockcitat kan också citeras, men du kan endast inkludera en citattecken åt gången i ditt meddelandeutkast.
2

Skriv ditt meddelande och knacka på Skicka för att svara direkt på kommentaren.

1

Tryck och håll ned på det meddelande som du vill citera och tryck sedan på Citera.

Du kan citera meddelanden som innehåller filer, GIF-bilder och bilder. Det finns en storleksgräns på 100 MB, och du kan citera meddelanden som innehåller upp till 10 filer. Blockcitat kan också citeras, men du kan endast inkludera en citattecken åt gången i ditt meddelandeutkast.
2

Skriv ditt meddelande och knacka på Skicka för att svara direkt på kommentaren.

1

Klicka till höger om meddelandet du vill citera.


 

Du kan inte citera citattecken (från Markdown), filer, GIF-filer eller bilder. Om du startar ett meddelande med citerat innehåll men inte skickar det direkt sparas inte det citerade innehållet som en del av meddelandet.

Om du citerar ett meddelande som har formaterat text visas inte formateringen i rummets komposition men visas när meddelandet skickas.

2

Skriv ditt meddelande och klicka på Enter för att svara direkt på kommentaren.