Alternativet att citera meddelanden med innehåll stöds för närvarande inte på Webex for Government.

Du kan fortfarande citera meddelanden som innehåller filer, GIF-filer och bilder. Innehållet kommer dock inte att visas, men du ser den filtyp som delades i det ursprungliga meddelandet.


 

Du kan även se var ett citerat meddelande ursprungligen publicerades. Om du ser ett meddelande inom citattecken i ett utrymme klickar du eller knackar på Gå till meddelande för att se det ursprungliga meddelandet i sitt sammanhang.

1

Klicka på Citat , till höger om meddelandet som du vill citera.

Du kan citera meddelanden som innehåller filer, GIF-filer och bilder. Det finns en filstorleksgräns på 100 MB, och du kan citera meddelanden som innehåller upp till 10 filer. Blockcitat kan också anges, men du kan bara inkludera ett citat åt gången i ditt meddelandeutkast.
2

Skriv ditt meddelande och klicka på Ange för att svara direkt på den kommentaren.


 

Om du startar ett meddelande med citerat innehåll men inte skickar det direkt sparas inte det citerade innehållet som en del av meddelandeutkastet. Om du citerar ett meddelande som har formaterad text kommer formateringen inte att visas i kompositionsutrymmet, utan visas när meddelandet har skickats.

1

Tryck länge på det meddelande som du vill citera och välj sedan Citat från listan som visas.

Du kan citera meddelanden som innehåller filer, GIF-filer och bilder. Det finns en filstorleksgräns på 100 MB, och du kan citera meddelanden som innehåller upp till 10 filer. Blockcitat kan också anges, men du kan bara inkludera ett citat åt gången i ditt meddelandeutkast.
2

Skriv ditt meddelande och tryck på Skicka för att svara direkt på den kommentaren.

1

Tryck länge på meddelandet som du vill citera och tryck sedan på Citat .

Du kan citera meddelanden som innehåller filer, GIF-filer och bilder. Det finns en filstorleksgräns på 100 MB, och du kan citera meddelanden som innehåller upp till 10 filer. Blockcitat kan också anges, men du kan bara inkludera ett citat åt gången i ditt meddelandeutkast.
2

Skriv ditt meddelande och tryck på Skicka för att svara direkt på den kommentaren.

1

Klicka på till höger om meddelandet som du vill citera.


 

Du kan inte citera citattecken (från Markdown), filer, GIF-filer eller bilder. Om du startar ett meddelande med citerat innehåll men inte skickar det direkt sparas inte det citerade innehållet som en del av meddelandeutkastet.

Om du citerar ett meddelande som har formaterad text kommer formateringen inte att visas i kompositionsutrymmet, utan visas när meddelandet har skickats.

2

Skriv ditt meddelande och klicka på Ange för att svara direkt på den kommentaren.