Požádat o přihlašovací údaje k instalaci aplikace Webex Education Connector

Pomocí následujících kroků nainstalujte aplikaci Webex Education Connector do aplikace Blackboard Learn verze 3400.5.0, vydání 12+393c117. Chcete-li dokončit instalaci, musíte být správcem Blackboard a správcem webu Webex. Pokud máte Blackboard Learn with Ultra Experience, ujistěte se, že všechny kurzy jsou v Ultra Course View.

Než začnete

Před instalací aplikace Webex Education Connector musíte nejprve nakonfigurovat web služby Webex pro aplikaci Webex Education Connector.

1

Pokud jste stávajícím zákazníkem služby Webex s aktuální registrací aplikace Webex Education Connector, otevřete případ podpory ve středisku technické podpory Cisco TAC a požádejte o pomoc při generování přihlašovacích údajů pro instalaci.

 • Pokud jste novým zákazníkem služby Webex a ještě jste nenastavili aplikaci Webex Education Connector, obraťte se na svého obchodního zástupce nebo zástupce úspěchu zákazníka.

2

Další informace naleznete v tématu Oznámení pro aplikaci Webex Education Connector.

Konfigurace webu Blackboard

1

Přihlaste se k aplikaci Blackboard pomocí účtu správce a klikněte na možnost Admin.

2

Přejděte do části Integrace, vyberte možnost Integrace rozhraní API REST a klikněte na možnost Vytvořit integraci.

3

Zadejte následující údaje:

 • ID aplikace – zadejte ID aplikace , které vám byly poskytnuty.

 • Uživatel – Zadejte uživatelské jméno správce.

 • Přístup koncového uživatele – Vyberte možnost Ano.

 • Oprávněno jednat jako uživatel – zvolte výchozí nastavení služby (Ne).

4

Klikněte na tlačítko Odeslat.

5

Vybrat Poskytovatel nástroje LTI > Zaregistrovat poskytovatele nástroje LTI 1.1 a zadejte následující informace:

 • Doména poskytovatele – zadejte lti.educonnector.io.

 • Stav domény poskytovatele – Vyberte možnost Schváleno.

 • Výchozí konfigurace – Vyberte možnost Globálně.

 • Klíč poskytovatele nástroje – Zadejte Klíč spotřebitele, který vám byl poskytnut.

 • Tajemství poskytovatele nástrojů– Zadejte sdílený tajný kód, který vám byl poskytnut.

 • Odeslat uživatelská data – Vyberte možnost Odeslat uživatelská data prostřednictvím SSL.

 • Pole uživatele k odeslání – Zaškrtněte následující možnosti:

  • Úloha v kursu

  • Název

  • E-mailová adresa

 • Povolit přístup ke členským službám – Vyberte možnost Ano.

6

Přejděte na Poskytovatel nástrojů LTI. V rozevírací nabídce vyberte Zvolte Spravovat umístění a klikněte na tlačítko Vytvořit umístění.

7

Zadejte následující údaje:

 • Štítek – vyberte Webex.

 • Popisovač – Zadejte Webex.

 • Dostupnost – Vyberte možnost Ano.

 • Type – Vyberte Course Tool a zaškrtněte Allow Student Access.

 • Adresa URL poskytovatele nástroje – zadání https://lti.educonnector.io/launches.

8

Klikněte na tlačítko Odeslat.

Autorizace aplikace Webex Education Connector v aplikaci Blackboard Learn

1

Přejděte na kurz a vyberte možnost Nástroje > Webex pro otevření aplikace Webex Education Connector.

2

Z Nastavení přejděte na možnost Autorizovat pomocí LMS části klikněte Autorizovat a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Autorizujte aplikaci Webex Education Connector v aplikaci Blackboard Learn s využitím ultra zkušeností

1

V aplikaci Blackboard přejděte na kurs a vyberte možnost Knihy a nástroje > Webex.

2

Vyberte aplikaci Webex ze seznamu a otevřete aplikaci Webex Education Connector.

3

Na kartě Nastavení přejděte do části Autorizovat pomocí LMS, klikněte na Autorizovat a postupujte podle pokynů na obrazovce.