Konfigurere Webex Education Connector

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å installere Webex Education Connector i Blackboard Learn versjon 3400.5.0-rel.12+393c117. Du må være Blackboard-administrator og Webex nettstedsadministrator for å fullføre installasjonen. Hvis du har Blackboard Learn med Ultra Experience, må du sørge for at alle emner er i Ultra-emnevisningen.

Før du starter

Før du kan installere Webex Education Connector, må du konfigurere Webex-området for Webex Education Connector.

1

Gå til i https://lti.educonnector.io/webleseren.

2

Angi følgende informasjon:

 • E-post – angi e-postadressen til administratoren.

 • Institusjon – angi navnet på institusjonen din.

 • Webex-område– Skriv inn navnet på Webex-området.

  Områdenavnet er teksten i adressen til Webex-området før webex.com. Hvis områdeadressen din er https://myschool.webex.com/, skrevet inn i myschool.

 • LMS–Velg Blackboard fra rullegardinlisten, og klikk på Blackboard Learn ellerBlackboard Ultra.

 • Blackboard Site Domain–Skriv inn adressen til Blackboard Learn-nettstedet ditt. Hvis for eksempel adressen til området er https://myschool.bblearn.com, myschool.bblearn.com.

 • Tidssone for blackboard-område– Velg tidssonen for Blackbard Learn-nettstedet.

3

Velg Neste , og noter verdiene for produktnøkkelen , den delte hemmeligheten, program-IDenog URL-adressen for LTI-oppstart, slik at du kan bruke dem senere.

Konfigurere Blackboard-området

1

Logg på Blackboard med administratorkontoen, og klikk Administrator.

2

Gå til Integrasjoner -delen, velg REST API-integrasjoner og klikk Opprett integrasjon .

3

Angi følgende informasjon:

 • Program-ID–Angi program-IDen fra trinn 3 i Konfigurere Webex Education Connector.

 • Learn-bruker – angi administratorbrukernavnet.

 • Tilgang for sluttbrukere – velg Ja.

 • Autorisert til å fungere som bruker– Velg tjenestestandard (nei).

4

Klikk på Send inn.

5

Velg LTI Tool Provider > Registrer LTI 1.1-leverandør og skriv inn følgende informasjon:

 • Leverandørdomene – angi lti.educonnector.io.

 • Status for leverandørdomene – velg Godkjent.

 • Standardkonfigurasjon– Velg Globalt .

 • Nøkkelen forverktøyleverandør –Skriv inn forbrukernøkkelen fra trinn 3 i Konfigurere Webex Education Connector.

 • Hemmelig verktøyleverandør– Skriv inn den delte hemmeligheten fra trinn 3 i Konfigurere Webex Education Connector.

 • Send brukerdata – velg Send brukerdata via SSL.

 • Brukerfelt som skal sendes – kontroller følgende alternativer:

  • Rolle i kurs

  • Navn

  • E-postadresse

 • Tillat tilgang til medlemskapstjeneste – velg Ja.

6

Gå til LTI-verktøyleverandør.

7

Angi følgende informasjon:

 • Etikett–Velg Webex.

 • Referanse – angi Webex.

 • Tilgjengelighet – velg Ja.

 • Skrivinn –Velg kursverktøy, og merk av for Tillat studenttilgang.

 • URL-adresse til verktøyleverandør – angi https://lti.educonnector.io/launches.

8

Klikk på Send inn.

Autoriser Webex Education Connector i Blackboard Learn

1

Gå til et kurs, og velg Verktøy > Webex for å åpneWebex Education Connector.

2

I kategorien Oppsett blar du til delen Godkjenn med LMS, klikker Godkjenn og følger instruksjonene på skjermen.

Autoriser Webex Education Connector i Blackboard Learn med Ultra Experience

1

I Blackboard navigerer du til et emne og velger Bøker og verktøy > Webex.

2

Velg Webex fra listen for å åpne Webex Education Connector.

3

I kategorien Installasjon går du til delen Godkjenn med LMS , klikker Godkjenn og følger instruksjonene påskjermen.