Konfigurera Webex Education-anslutningen

Använd följande steg för att installera Webex Education Connector i Blackboard Learn version 3400.5.0-rel.12+393c117. Du måste vara blackboardadministratör och Webex-webbplatsadministratör för att slutföra installationen. Om du har Blackboard Learn with Ultra Experience ska du se till att alla kurser är i Ultra Course View.

Innan du börjar

Innan du kan installera Webex Education Connectormåste du först konfigurera Webex-webbplatsen för Webex Education-anslutningen.

1

Från din webbläsare går du till https://lti.educonnector.io/.

2

Ange följande information:

 • E-post – ange din administratörs e-postadress.

 • Företag– Ange namnet på din bank.

 • Webex-webbplats– Ange namnet på din Webex-webbplats.

  Ditt webbplatsnamn är texten i din Webex-webbadress före .webex.com. Om din webbplatsadress är https://myschool.webex.com/, anger du My flera .

 • LMS– Välj Blackboard från listruta och klicka på Alternativet Lär dig om eller Blackboard Ultra.

 • Blackboard-webbplatsdomän– Ange adressen till din Blackboard Learn-webbplats. Om till exempel adressen till din webbplats är myschool.bblearn.com https://myschool.bblearn.com, .

 • Blackboard-webbplatsenstidszon – Välj tidszonen för din Blackbard Learn-webbplats.

3

Välj Nästa och ta hänsyn till värdena för din kundnyckel , Din delade hemlighet, ditt program-ID och LTI Launch-URL så att du kan använda dem senare.

Konfigurera din Blackboard-webbplats

1

Logga in på Blackboard med ditt administratörskonto och klicka på Admin.

2

Gå till avsnittet Integrationer, välj REST API-integreringar och klicka på Skapa integration .

3

Ange följande information:

 • Program-ID– Ange ditt program-ID från steg 3 av Konfigurera Webex Education Connector.

 • Lär diganvändaren – ange användarnamn.

 • Åtkomst för slutanvändare– välj Ja.

 • Behörig att agera som användare– Välj tjänstens standard(nej) .

4

Klicka på Skicka in.

5

Välj LTI-verktygsleverantör > Registrera LTI 1.1-leverantör och ange följande information:

 • Leverantörsdomän – Ange lti.educonnector.io .

 • Status förleverantörsdomän – Välj Godkänd .

 • Standardkonfiguration– Välj globalt .

 • Verktygsleverantörsnyckel– Ange din kundnyckel från steg 3 av Konfigurera Webex Education Connector.

 • Verktygsleverantörshemlighet– Ange din delade hemlighet från steg 3 av Konfigurera Webex Education-anslutningen.

 • Skicka användardata– välj Skicka användardata via SSL.

 • Användarfält att skicka– Kontrollera följande alternativ:

  • Roll i kurs

  • Namn

  • E-postadress

 • Tillåt åtkomst tillmedlemskapstjänsten – välj Ja.

6

Gå till LTI-verktygsleverantör. Välj Hantera placering från rullgardingsmenyn och klicka sedan på Skapa placering.

7

Ange följande information:

 • Etikett– Välj Webex.

 • Hantering– Ange Webex.

 • Tillgänglighet– välj Ja.

 • Typ– Välj kursverktyg och markera Tillåtstudenternas åtkomst.

 • URL förverktygsleverantör – Ange https://lti.educonnector.io/launches.

8

Klicka på Skicka in.

Tillåt Webex Education-anslutningen i Blackboard Learn

1

Navigera till en kurs och välj Verktyg > Webex för att öppnaWebex Education Connector.

2

Från fliken Installation bläddrar du till avsnittet Auktorisera med LMS, klickar på Auktorisera och följer anvisningarna på skärmen.

Tillåt Webex Education-anslutningen i Blackboard Learn with Ultra Experience

1

I Blackboard, navigera till en kurs och välj Böcker & Verktyg > Webex.

2

Välj Webex i listan för att öppna Webex Education Connector.

3

Från fliken Installation bläddrar du till avsnittet Auktorisera med LMS, klickar på Auktorisera och följer anvisningarna på skärmen.