Pomocník Webex je k dispozici v části Schůzky a Webináře Webex (není k dispozici pro webináře v zobrazeníwebového vysílání).

Počínaje aktualizací 41.5 podporuje Webex Webinars PomocníkaWebex.

Kromě schůzek a webinářůje s aktualizací 41.7 k dispozici také Pomocník Webex pro aplikaciWebex. Schůzky zahájené nebo připojené z prostoru nepodporují PomocníkaWebex.

Webex pro státní správu nepodporuje Asistenta Webex.

Tato funkce vyžaduje videoplatformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z videosystémů. Informace o tom, kterou verzi používáte, najdete v tématu Vyhledání čísla verze Webex Meetings.

Hostitelé mohou zapnout nebo vypnout Pomocníka Webex během schůzky nebo webináře. Chcete-li automaticky zapnout Pomocníka Webex při každém zahájení schůzkynebo webináře, přečtěte si téma Nastavení předvoleb plánování schůzek Webex.

Zvýraznění schůzky se zobrazí na kartě Zvýraznění
Když vytvoříte zvýraznění, text se na kartě Titulky zvýrazní modře a zobrazí se na kartě Zvýraznění na panelu Titulky a zvýraznění . Zvýraznění jsou opatřena časovým razítkem a označena podle toho, jaký typ zvýraznění byl vytvořen. Štítky zahrnují položku akce, program, rozhodnutí, poznámku, parkoviště, připomenutí a shrnutí.

1

Vytvořte zvýraznění jedním z následujících způsobů:

2

Zvýraznění odstraníte tak, že na panelu Titulky a zvýraznění vyberete kartu Zvýraznění a vyberete Odstranit zvýraznění vedle zvýraznění, které chcete odstranit.

Když vytvoříte zvýraznění, text se na kartě Titulky zvýrazní modře a zobrazí se na kartě Zvýraznění na stránce Titulky a zvýraznění . Zvýraznění jsou razítkována a označována podle typu vytvořeného zvýraznění. Štítky zahrnují položku akce, program, rozhodnutí, poznámku, parkoviště, připomenutí a shrnutí.

1

Vytvořte zvýraznění jedním z následujících způsobů:

  • Pokud jste hostitelem, zapněte Pomocníka Webex a vyberte Zobrazit titulky a zvýraznění. Pak přejděte na kartu Titulky a klepněte a podržte titulek, který chcete uložit jako zvýraznění. Klepněte na Zvýraznit.
  • Pokud jste se připojili ke schůzce nebo webináři z aplikace Schůzky nebo k plnohodnotné schůzce z aplikace Webex a hostitel zapnul PomocníkaWebex, klepněte na Další možnosti> Skryté titulky > Zobrazit titulky a zvýraznění. Pak přejděte na kartu Titulky a klepněte a podržte titulek, který chcete uložit jako zvýraznění. Klepněte na Zvýraznit.
  • Pomocí hlasového příkazu vytvořte zvýraznění.
  • Mluvte přirozeně a Asistent Webex bude naslouchat spouštěčům klíčových slov a zachytávat okamžiky během schůzky. Seznam spouštěčů klíčových slov naleznete v tématu Použití hlasových příkazů a klíčových slov Asistenta Webex během schůzky, webinářenebo události.
2

Odstraňte zvýraznění jedním z následujících způsobů:

  • Pokud jste hostitelem, můžete zapnout Pomocníka Webex a vybrat Zobrazit titulky a zvýraznění. Poté přejděte na kartu Zvýraznění , přejeďte prstem doleva na zvýraznění, které chcete odstranit, a klepněte na OdstranitOdstranit.
  • Pokud jste se připojili ke schůzce nebo webináři z aplikace Schůzky nebo k plnohodnotné schůzce z aplikace Webex a hostitel zapnul PomocníkaWebex, klepněte na Další možnosti> Skryté titulky > Zobrazit titulky a zvýraznění. Poté přejděte na kartu Zvýraznění , přejeďte prstem doleva na zvýraznění, které chcete odstranit, a klepněte na OdstranitOdstranit.