1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte do služby a nakartě Zpráva klikněte na Nastavení .

2

Přejděte na Webex AppHub a přepněte nastavení na vypnuto.

Ikona centra aplikace se odebere z aplikace Webex a odebere se možnost Přidat aplikace v nabídce Informace o prostoru.