1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל שירותים ובכרטיס ההודעה לחץ על הגדרות.

2

גלול אל Webex AppHub והחלף את ההגדרה למצב כבוי.

סמל רכזת היישומים מוסר מאפליקציית Webex ואפשרות התפריט הוסף אפליקציות בתפריט פרטי השטח מוסרת.