1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och klickar Meddelandekortet på Inställningar .

2

Bläddra till Webex AppHub och inaktivera inställningen.

Apphubbikonen tas bort från Webex-appen och menyalternativet Lägg till appar i menyn utrymmesinformation är borttaget.