1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge i na kartici Poruke izaberite stavku Postavke.

2

Pomerite se do Webex AppHub-a i prebacite postavku na isključenu.

Ikona čvorišta aplikacije se uklanja iz Webex aplikacije, a opcija "Dodaj meni aplikacija" u meniju "Informacije o prostoru" je uklonjena.