Přihlášení pomocí účtů třetích stran je ve výchozím nastavení povoleno pro nové weby. Tato funkce není podporována pro desktopovou aplikaci Cisco Webex Meetings.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti.

2

Přejděte dolů do sekce Integrace třetích stran a zaškrtněte nebo odškrtněte políčko Přihlásit se pro každý účet třetí strany na vašem webu.

3

Posuňte se na dolní okraj stránky, pak klepněte na tlačítko Aktualizovat.