• Aktualizovali jsme proces přihlašování v rámci sociální sítě Microsoft pro uživatele aplikace Webex Meetings pomocí účtu Microsoft třetí strany pro přihlášení k webu služby Webex.

    Uživatelé musí před konfigurací přihlašovacího účtu 3. strany Microsoft v nastavení schůzek webu služby Webex ověřit svou identitu pomocí služby Webex. Jakmile je nakonfigurován přihlašovací účet Microsoft 3. strany, může se uživatel přihlásit k webu pomocí svého účtu Microsoft.

    Pokud správce nakonfiguroval klienta Microsoft 365 uživatele v části Integrace 3. strany v části Možnosti webu a povolil možnost „Automaticky propojit uživatele s tímto webem služby Webex, pokud jejich e-mailová adresa účtu služby Webex odpovídá e-mailové adrese služby Microsoft 365“, uživatel nemusí ověřovat svou identitu se službou Webex. Mohou automaticky používat přihlašování 3. strany Microsoft.

  • Přihlašování pomocí účtů třetích stran je ve výchozím nastavení pro nové weby povoleno. Tato funkce není podporována v aplikaci Cisco Webex Meetings pro počítače.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na Konfigurace > Společná nastavení webu > Možnosti .

2

Přejděte dolů do části Integrace třetích stran a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Přihlásit se pro každý účet třetích stran na vašem webu.

3

Posuňte se na dolní okraj stránky a vyberte možnost Aktualizovat .