Prijavljivanje pomoću naloga nezavisnih proizvođača podrazumevano je omogućeno za nove lokacije. Ova funkcija nije podržana za Cisco Webex Meetings aplikaciju za radnu površinu.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcija.

2

Pomerite se nadole do odeljka Integracija nezavisnih proizvođača i proverite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Prijavi se za svaki nalog nezavisnog proizvođača na vašoj lokaciji.

3

Pomerite se na dno stranice i izaberite stavku Ažuriraj.