• Zaktualizowaliśmy proces logowania społecznościowego Microsoft dla użytkowników Webex Meetings przy użyciu konta Microsoft innej firmy, aby zalogować się do witryny Webex.

    Użytkownicy muszą zweryfikować swoją tożsamość za pomocą usługi Webex przed skonfigurowaniem konta logowania 3rd-party firmy Microsoft w ustawieniach spotkań w witrynie Webex. Po skonfigurowaniu konta logowania 3rd-party firmy Microsoft użytkownik może zalogować się do witryny za pomocą swojego konta Microsoft.

    Jeśli administrator skonfigurował dzierżawę usługi Microsoft 365 w sekcji Integracja 3-stronnicza opcji witryny i włączył opcję „Automatycznie połącz użytkowników z tą witryną Webex, jeśli ich adres e-mail konta Webex pasuje do ich adresu e-mail usługi Microsoft 365”, użytkownik nie musi weryfikować swojej tożsamości za pomocą usługi Webex. Mogą automatycznie korzystać z logowania 3rd-party firmy Microsoft.

  • Domyślnie logowanie z kontami innych firm jest włączone dla nowych witryn. Ta funkcja nie jest obsługiwana w aplikacji klasycznej Cisco Webex Meetings.

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Konfiguracja > Wspólne ustawienia witryny > Opcje .

2

Przewiń w dół do sekcji Integracja innych firm i zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Zaloguj dla każdego konta innej firmy w Twojej witrynie.

3

Przewiń do dolnej części strony i wybierz opcję Aktualizuj .