Pokud se přihlásíte k odběru webexu od svého poskytovatele služeb, váš barevný motiv byl navržen vaším poskytovatelem. Všechny dotazy prosím nasměrujte na tým zákaznické podpory vašeho poskytovatele.

1

Klikněte na svůj profilový obrázeka vyberte Nastavení > Vzhled .

2

Vyberte motiv a klikněte na Uložit.

3

Kliknutím na Restartovat Webex použijete změny nyní nebo kliknutím na Později použijete změny při příštím otevření aplikace.


 

Když nastavíte nastavení vysokého kontrastu operačního systému, Webex App toto nastavení zachytí a zobrazí vybranou paletu barev s vysokým kontrastem. Aplikaci můžete vyřadit z vysokého kontrastu výběrem jiného motivu ze seznamu.

Pokud aplikaci restartujete nebo ukončíte, zapamatuje si poslední motiv, který jste vybrali před povolením nastavení vysokého kontrastu operačního systému.

1

Klikněte na svůj profilový obrázeka vyberte Předvolby > Vzhled .

2

Zvolte šablonu.

3

Kliknutím na Restartovat Webex použijete změny nyní nebo kliknutím na Později použijete změny při příštím otevření aplikace.


 

Když nastavíte nastavení vysokého kontrastu operačního systému, Webex App toto nastavení zachytí a zobrazí vybranou paletu barev s vysokým kontrastem. Aplikaci můžete vyřadit z vysokého kontrastu výběrem jiného motivu ze seznamu.

Pokud aplikaci restartujete nebo ukončíte, zapamatuje si poslední motiv, který jste vybrali před povolením nastavení vysokého kontrastu operačního systému.