Om du prenumererar på Webex från tjänsteleverantör, har ditt färgtema designats av din leverantör. Hänvisa alla frågor till din leverantörs kundtjänstteam.

1

Klicka på profilbildoch välj sedan Inställningar > Utseende .

2

Välj ett tema och klicka på Spara.

3

Klicka på Starta om Webex för att tillämpa ändringarna nu, eller klicka på Senare för att tillämpa ändringarna nästa gång du öppnar appen.


 

När du ställer in högkontrastinställningen i ditt operativsystem hämtar Webex-appen den inställningen och visar den färgpalett med hög kontrast som du har valt. Du kan ta appen ur hög kontrast genom att välja ett annat tema i listan.

Om du startar om eller avslutar appen kommer den ihåg det senaste temat som du valde innan du aktiverar högkontrastinställningen i operativsystemet.

1

Klicka på profilbildoch välj sedan Inställningar > Utseende .

2

Välj ett tema.

3

Klicka på Starta om Webex för att tillämpa ändringarna nu, eller klicka på Senare för att tillämpa ändringarna nästa gång du öppnar appen.


 

När du ställer in högkontrastinställningen i ditt operativsystem hämtar Webex-appen den inställningen och visar den färgpalett med hög kontrast som du har valt. Du kan ta appen ur hög kontrast genom att välja ett annat tema i listan.

Om du startar om eller avslutar appen kommer den ihåg det senaste temat som du valde innan du aktiverar högkontrastinställningen i operativsystemet.

1

Tryck på profilbildoch sedan på Inställningar > Allmänna > teman .

2

Välj ett tema i listan.