Als u zich abonneert op Webex via serviceprovider , is uwkleurthema ontworpen door uw provider. Stuur alle vragen door naar het klantondersteuningsteam van uw provider.

1

Klik op profielfotoen selecteer Vervolgens Instellingen > weergave .

2

Kies een thema en klik op Opslaan.

3

Klik op Webex opnieuw opstarten om de wijzigingen nu toe te passen of klik op Later om de wijzigingen toe te passen de volgende keer dat u de app opent.


 

Als u de instelling voor hoog contrast in uw besturingssysteem instelt, heeft de Webex-app die instelling gekozen en wordt het geselecteerde kleurenpalet met hoog contrast weer geven. U kunt de app uit hoog contrast verwijderen door een ander thema te selecteren in de lijst.

Als u de app opnieuw start of verlaat, onthoudt deze het laatste thema dat u hebt geselecteerd voordat u de instelling voor hoog contrast in uw besturingssysteem inschakelen.

1

Klik op profielfotoen selecteer Voorkeuren > weergave .

2

Kies een thema.

3

Klik op Webex opnieuw opstarten om de wijzigingen nu toe te passen of klik op Later om de wijzigingen toe te passen de volgende keer dat u de app opent.


 

Als u de instelling voor hoog contrast in uw besturingssysteem instelt, heeft de Webex-app die instelling gekozen en wordt het geselecteerde kleurenpalet met hoog contrast weer geven. U kunt de app uit hoog contrast verwijderen door een ander thema te selecteren in de lijst.

Als u de app opnieuw start of verlaat, onthoudt deze het laatste thema dat u hebt geselecteerd voordat u de instelling voor hoog contrast in uw besturingssysteem inschakelen.