Ako se pretplatite na Webex dobavljača usluga, vaš dobavljač je dizajnirao temu boje. Molimo vas da sva pitanja uputite timu za korisničku podršku dobavljača usluga.

1

Kliknite na sliku profila , azatim izaberite stavku Postavke > izgled .

2

Odaberite temu i kliknite na dugme Sačuvaj.

3

Kliknite na dugme "Ponovo pokreni Webeks" da biste odmah primenili promene ili kliknite na dugme "Kasnije" da biste primenili promene kada sledeći put otvorite aplikaciju.


 

Kada postavite podešavanje visokog kontrasta na OS-u, Webex preuzima to podešavanje i prikazuje paletu boja sa visokim kontrastom koju ste izabrali. Aplikaciju možete da izvadite iz visokog kontrasta tako što ćete izabrati drugu temu sa liste.

Ako ponovo pokrenete aplikaciju ili je izađete iz nje, ona će zapamtiti poslednju temu koju ste izabrali pre omogućavanja postavke visokog kontrasta operativnog sistema.

1

Kliknite na sliku profila , azatim izaberite stavku Željene postavke > izgled.

2

Odaberite temu.

3

Kliknite na dugme "Ponovo pokreni Webeks" da biste odmah primenili promene ili kliknite na dugme "Kasnije" da biste primenili promene kada sledeći put otvorite aplikaciju.


 

Kada postavite podešavanje visokog kontrasta na OS-u, Webex preuzima to podešavanje i prikazuje paletu boja sa visokim kontrastom koju ste izabrali. Aplikaciju možete da izvadite iz visokog kontrasta tako što ćete izabrati drugu temu sa liste.

Ako ponovo pokrenete aplikaciju ili je izađete iz nje, ona će zapamtiti poslednju temu koju ste izabrali pre omogućavanja postavke visokog kontrasta operativnog sistema.

1

Dodirnite sliku profila , azatim stavku Postavke > opšte > temi .

2

Odaberite temu sa liste.

1

Dodirnite sliku profila , azatim dodirnite postavke > opšte > teme .

2

Odaberite temu sa liste.