Připojte Webex aplikaci a své zařízení na Webex desku, abyste se mohli pohybovat od osob v systému zasílání zpráv v aplikaci pro volání nebo jednání s nimi na vašem stolním zařízení.

Připojení USB-C je alternativou k UltraSound nebo bezdrátovému pøipojení. Tento přístup doporučujeme pro kohokoli, kdo pracuje na kancelářském prostoru aplikace Webex. Doporučujeme také všem uživatelům, kteří používají svá stolní zařízení s přenosným počítačem v režimu se systémem.

Po připojení zařízení můžete z Webex aplikace provádět následující úkoly:

  • Sdílejte obsah na obrazovce počítače.

  • Řízení hlasitosti na vašem stolním zařízení.

  • Odhlaste se ze svého zařízení, pokud jste jej zarezervovali.

Tato funkce nevyžaduje žádnou konfiguraci správcem.

Než začnete

Získejte kabel USB-C dodaný se zařízením.

1

Připojte počítač k stolnímu zařízení pomocí kabelu USB-C.

Název svého stolního zařízení se zobrazí v pravém horním rohu Webex aplikace.
2

chcete-li zařízení odpojit, přejděte na Webex aplikaci a zvolte odpojit.