Správce může konfigurovat zařízení v síti různými způsoby. Můžete mít místní zařízení nebo cloudová zařízení. Tato zařízení se mohou zobrazit stejně, ale zařízení můžete používat různými způsoby.

U místní zařízení se po povolení ultrazvuku můžete automaticky připojit k zařízení, jakmile vstoupíte do stejné místnosti. Tato zařízení můžete použít k bezdrátovému sdílení obsahu s lidmi ve stejné místnosti.

U cloudových zařízení se můžete také automaticky připojit pomocí ultrazvuku a bezdrátově sdílet obsah. Navíc můžete vyhledat určité zařízení, použít zařízení k připojení ke schůzce nebo uskutečnění hovoru a můžete optimalizovat zvuk nebo video sdíleného obsahu.

1

V aplikaci Webex klikněte na název zařízení a klikněte na možnost Sdílet obrazovku.

2

Když jste připojeni ke cloudovému zařízení, můžete také zlepšit přenosová rychlost a zvuk sdíleného obsahu:

  • Sdílet zvuk počítače –Zvuk se přehraje a všichni jej mohou slyšet.
  • Optimalizovat pro video – Obsah je zobrazován rychlostí až 30 snímků za sekundu (fps) s rozlišením 720p. Pokud například sdílíte sadu videa nebo snímků, přenosová rychlost se zvýší, čímž se zmenší případné zpoždění.
3

Vyberte obrazovku nebo aplikaci, kterou chcete sdílet.

4

V horní části obrazovky se podívejte na náhled sdíleného obsahu. Přesvědčte se, že sdílíte jen to, co chcete, a aby to viděli všichni účastníci schůzky.


 

Chcete-li zobrazit náhled po zmizelém náhledu, přejděte na kartu v ovládacím panelu v horní části obrazovky a klikněte na šipku dolů.

5

Během sdílení můžete vybrat následující možnosti:

6

Až budete hotovi, klikněte na Ukončit sdílení .

1

V aplikaci Webex klikněte na název zařízení a klikněte na možnost Sdílet obrazovku.

2

Když jste připojeni ke cloudovému zařízení, můžete také zlepšit přenosová rychlost a zvuk sdíleného obsahu:

  • Sdílet zvuk počítače –Zvuk se přehraje v zařízení a mohou jej slyšet všichni v místnosti.

    Aplikace Webex vyžaduje pro sdílení zvuku počítače rozšíření. Pokud toto rozšíření nemáte, Aplikace Webex po kliknutí na něj se stáhne Sdílet zvuk počítače . Chcete-li nainstalovat rozšíření, potřebujete oprávnění správce k počítači.

  • Optimalizovat pro video – Obsah se zobrazuje na zařízení rychlostí až 30 snímků za sekundu (fps) s rozlišením 720p. Pokud například sdílíte video nebo balíček snímků, přenosová rychlost se zvýší, a tím se zmenší případné zpoždění.

3

Vyberte obrazovku nebo aplikaci, kterou chcete sdílet.

4

V horní části obrazovky se podívejte na náhled sdíleného obsahu. Přesvědčte se, že sdílíte jen to, co chcete, a aby to viděli všichni účastníci schůzky.


 

Chcete-li zobrazit náhled po zmizelém náhledu, přejděte na kartu v ovládacím panelu v horní části obrazovky a klikněte na šipku dolů.

5

Během sdílení můžete vybrat následující možnosti:

6

Až budete hotovi, klikněte na Ukončit sdílení .

1

Klepněte na ikonu zařízeníConnect to device, vyberte zařízení a klepněte na Sdílet obrazovku.

2

Vyberte možnost optimalizace:

  • Optimalizovat pro text a obrázky – zobrazí text a obrázky ve sdíleném obsahu v nejvyšším možném rozlišení a kvalitě.
  • Optimalizovat pro video – Video se přehrává mnohem plynuleji, protože část rozlišení je obětována ve prospěch vyšší přenosová rychlost , aby se zkrátilo zpoždění a zlepšila se plynulost sdíleného videa, animací nebo dynamického obsahu.
3

Klepněte na Sdílet > Webex > Zahájit vysílání .

4

Až budete hotovi, klepněte na název zařízení v seznamu Prostory a potom klepněte na Zastavit vysílání .


 

Můžete také klepnout na červený stavový řádek v horní části obrazovky a klepnout na Zastavit .

1

Klepněte na ikonu zařízeníConnect to device, vyberte zařízení a klepněte na Sdílet obrazovku.

2

Vyberte možnost optimalizace:

  • Optimalizovat pro text a obrázky – zobrazí text a obrázky ve sdíleném obsahu v nejvyšším možném rozlišení a kvalitě.
  • Optimalizovat pro video – Video se přehrává mnohem plynuleji, protože část rozlišení je obětována ve prospěch vyšší přenosová rychlost , aby se zkrátilo zpoždění a zlepšila se plynulost sdíleného videa, animací nebo dynamického obsahu.
3

Až budete hotovi, klepněte na název zařízení v seznamu Prostory a potom klepněte na Ukončit sdílení .

K zařízení se nelze na webu připojit automaticky, ale je to nutné ručně připojit k zařízení .

V aplikaci Webex klikněte na název zařízení a klikněte na možnost Sdílet obrazovku.


 

Pokud jste připojeni k zařízení Webex Board, můžete také kliknout na Otevřený prostor.