Aplikace Cisco desková kamera při spuštění kontroluje aktualizace. Také spustí aktualizace, když ji trvale zachováte. Když je zjištěna aktualizace aplikace, stáhne ji aplikace kamery na pozadí.

Počet dostupných aktualizací je uveden na kartě aktualizace . Číslo 1 označuje, že existuje aktualizace aplikace kamera nebo firmwaru kamery. Číslo 2 znamená, že jsou k dispozici aktualizace aplikace kamery i firmwaru kamery.

1

Otevřete aplikaci Cisco Desk.

2

Přejděte na kartu aktualizace a klepněte na tlačítko restartovat aplikaci.

Pokud aplikace kamery ukazuje, že firmware je aktuální, můžete také kliknout na možnost Zkontrolovat aktualizaci a ručně zkontrolovat, zda je k dispozici aktualizace.

Snímek obrazovky aktualizace aplikace kamery