Změna formátu titulků

Než začnete

Asistent Webex je k dispozici ve schůzkách Webex.

Počínaje aktualizací 41.5 je Asistent Webex k dispozici také vrežimu webináře Webex Events (nový).

Kromě schůzek a událostí (nové)je s aktualizací 41.7 k dispozici také asistent Webex pro aplikaci Webex.

1

Na panelu titulků vyberte Další možnosti.

2

Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte Velikost písma a přetažením posuvníku písmo zvětšíte nebo zmenšíte.
  • Vyberte Použít světlé pozadí nebo Použít tmavé pozadí.
3

Přetáhněte panel titulků a přesuňte ho.

Pokud chcete panel titulků přesunout zpět do výchozí polohy, vyberte na panelu titulků Další možnosti a na výchozí pozici vyberte Zpět do výchozí polohy.