Промяна на формата на надписите

Преди да започнете

Уебекс асистент е наличен в Webex срещи.

Започвайки с актуализацията 41.5, Webex Асистент също е наличен в Webex Събития (нов)уебинар режим.

В допълнение към Срещи и събития(нови), с актуализацията 41.7, Webex Помощник е достъпен и за приложението Webex. Срещите започнаха или се присъединиха от пространство не поддържат Webex Помощник.

1

Изберете Още опции в лентата с надписи.

2

Направете едно от следните неща:

  • Изберете Размер на шрифта и плъзнете плъзгача, за да направите шрифта по-голям или по-малък.
  • Изберете Използване на светъл фон или Използване на тъмен фон.
3

Плъзнете лентата с надписи, за да я преместите.

За да преместите лентата с надписи обратно в позицията й по подразбиране, изберете Още опции в лентата с надписи и изберете Назад към позиция по подразбиране .