Na webech používajících verzi 41.7 a novější můžete zapnout automatické skryté titulky, aniž byste museli zapnout funkci Webex Assistant for Meetings. Automatické skryté titulky jsou k dispozici pro aplikace Webex Meetings a Webex Webinars (nejsou k dispozici pro webináře v zobrazení webového vysílání). Pokud váš web automatické skryté titulky bez funkce Webex Assistant nepodporuje, hostitel musí zapnout automatické skryté titulky zapnutím funkce Webex Assistant. Funkce Webex Assistant není k dispozici pro Webex pro státní správu.

V případě webů s verzí 42.3 a novější budou skryté titulky nyní obsahovat jméno řečníka.

Aplikace Webex si pamatuje, zda jste na předchozí schůzce nebo webináři použili automatické titulky, a automaticky je pro další schůzku zapne.

Systém Linux automatické skryté titulky v aplikaci Webex podporuje.

Pokud jsou použita urážlivá slova, hvězdičky nahrazují v urážlivém slově některá písmena. Vytvořili jsme vlastní filtr urážlivých slov generovaný z běžných urážlivých slov a vět. Nově zjištěná slova a věty budeme postupně přidávat.

Nad ovládacími prvky pro schůzky se zobrazují titulky

Pokud nikdo nemluví, poslední titulek zmizí po 4 sekundách.

Chcete-li zobrazit skryté titulky, klikněte na možnost Zobrazit skryté titulkyZobrazit skryté titulky v levém dolním rohu obrazovky.


 

Chcete-li zobrazit více nebo méně řádků textu, změňte velikost pole se skrytými titulky. Ukažte na libovolný okraj pole a přetáhněte úchyt pro změnu velikosti. Chcete-li pole vrátit do původní velikosti a polohy, klikněte na možnosti Více > Vrátit se k výchozí pozici a velikosti.

Co dělat dál

Pokud nemluvíte anglicky, francouzsky, německy nebo španělsky nebo máte problémy s porozuměním mluvčímu, aplikace pro schůzku nebo webinář dokáže v titulcích přeložit 13 jazyků do více než 100 dalších jazyků. Další informace naleznete v tématu Zobrazení překladu a přepisu v reálném čase v aplikacích Webex Meetings a Webex Webinars.

Pokud nikdo nemluví, poslední titulek zmizí po 4 sekundách.

1

Klepněte na položky Další možnosti > Skryté titulky.

2

Zapněte nebo vypněte možnost Skryté titulky.

3

Chcete-li tato nastavení uložit, nastavení Skryté titulky zavřete.

Co dělat dál

Pokud nemluvíte anglicky, francouzsky, německy, španělsky nebo máte problémy s porozuměním mluvčímu, aplikace Webex Meetings dokáže v titulcích přeložit 13 jazyků do více než 100 dalších jazyků. Další informace naleznete v tématu Zobrazení překladu a přepisu v reálném čase v aplikacích Webex Meetings a Webex Webinars.

Pokud byla schůzka zaznamenána, vložený přepis videozáznamu zobrazí přepis pro části schůzky pouze v angličtině. Pokud byl nástroj Webex Assistant na zaznamenané schůzce také k dispozici (zapnutý nebo vypnutý), na kartě Kontrola v části Kalendář se zobrazí přepis ve vybraném jazyce mluveného slova. V současné době neukáže ani jeden přepis jazyk titulků (překlad).

Zapnutí skrytých titulků bez zapnutí funkce Webex Assistant for Meetings je k dispozici v cyklu odloženého vydání. Pokud tato funkce na vašem webu ani v aplikaci Webex nebo Webinars není k dispozici, přístup ke skrytým titulkům získáte zapnutím funkce Webex Assistant.


 

Viz část Upgrady služeb a plánovaná údržba a zjistěte, kdy jsou na vašem webu k dispozici.