Endre formatet på undertekster

Før du starter

Webex Assistant er tilgjengelig i Webex Meetings.

Fra og med 41.5-oppdateringen er Webex Assistant også tilgjengelig i Webex Webinars webinarmodus.

I tillegg til Møter og webinarer , med41.7 -oppdateringen, er Webex Assistant også tilgjengelig forWebex-appen. Møter som startes eller kobles til via et område, støtter ikke Webex Assistant.

1

Velg Flere alternativer på undertekstlinjen.

2

Gjør én av følgende:

  • Velg Skriftstørrelse og dra glidebryteren for å gjøre skriften større eller mindre.
  • Velg Bruk lys bakgrunn eller Bruk mørk bakgrunn.
3

Dra undertekstlinjen for å flytte den.

Hvis du vil flytte bildetekstlinjen tilbake til standardplasseringen, velger du Flere alternativer på bildetekstlinjen og deretter Tilbake til standardposisjon.