1. Každý tým obsahuje obecný prostor a nemůžete jej přejmenovat (i když jste moderátorem týmu).

  2. Když vás týmoví moderátoři přidají do týmu, automaticky se přidáte do obecného prostoru.

  3. Pouze týmoví moderátoři vás mohou přidat do Obecné , protože budete také přidáni do týmu.

  4. General je jediný moderovaný týmový prostor .

  5. Generála nelze přesunout z přidruženého týmu.

  6. Týmoví moderátoři mohou převést obecný prostor na prostor pouze pro oznámení. Tímto způsobem mohou moderátoři využít prostor ke sdílení důležitých informací a každý může s větší pravděpodobností zveřejňovat zprávy v prostorech specifických pro dané téma.