1. כל צוות כולל את המרחב הכללי, ואי אפשר לשנות את שמו (גם אם אתם מנחי צוות).

  2. כשמנהלי הצוות מוסיפים אותך לצוות, אתה מתווסף אוטומטית למרחב הכללי.

  3. רק מנהלי צוות יכולים להוסיף אותך ל - General, כי גם אתה מתווסף לצוות.

  4. גנרל הוא המרחב הקבוצתי המתון היחיד.

  5. אתה לא יכול להזיז את גנרל מהצוות המשויך אליו.

  6. מנחי צוות יכולים להמיר את המרחב הכללי למרחב הכרזות בלבד. בדרך זו, מנחים יכולים להשתמש בשטח כדי לשתף מידע חשוב, וייתכן שכולם יפרסמו הודעות במרחבים ספציפיים לנושא.