1. Hvert team inkluderer generelt område, og du kan ikke gi det nytt navn (selv om du er teammoderator).

  2. Når teammoderatorer legger deg til i et team, blir du automatisk lagt til i det generelle området.

  3. Bare teammoderatorer kan legge deg til i Generelt , fordi du også blir lagt til i teamet.

  4. Generelt er det eneste modererte teamområdet .

  5. Du kan ikke flytte General ut av det tilknyttede teamet.

  6. Teammoderatorer kan konvertere det generelle området til et bare kunngjøringsområde. På denne måten kan moderatorer bruke plassen til å dele viktig informasjon, og det kan være mer sannsynlig at alle legger inn meldinger på emnespesifikke Områder.