1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comčásti Přejděte do části Služby > Nastavení > volání přejděte na Položku Přidržet firemní médiaa potom klikněte na Správce médií .

2

Vyberte soubor, který chcete odstranit, klikněte na tlačítko a pak zvolte Odstranit .

3

(Volitelné) Přejděte do koše a odstraňte všechny soubory. Klikněte na Odstranit vše.