1

Från kundvisaren i https://admin.webex.comgår du till tjänster > Samtal > Inställningar, bläddra till företagets media on Holdoch klicka sedan på medie hanteraren.

2

Välj filen som du vill ta bort, klicka på och välj sedan ta bort.

3

Inbyggt Gå till pappers korgen och ta bort alla filer. Klicka på ta bort alla.