1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester > Ring > Innstillinger, blar ned til Bedriftsmedia på vent, og klikker på Media Manager.

2

Velg filen du vil slette, klikk på , og velg deretter Slett.

3

(Valgfritt) Gå til papirkurven og slett alle filene. Klikk på Slett alle.